Organizacja

Skuteczna, szybka i łatwa obsługa spraw organizacyjnych!
Obiad
Obiad

formularz umożliwiający zapisanie się na obiad firmowy

 

Zgłoś sprawę
Zgłoś sprawę

formularz umożliwiający zgłaszanie spraw wymagających interwencji

któregoś z działów

Wyszukiwarka
Wyszukiwarka

przeszukuje treści na stronie oraz

dokumenty dodane do intranetu

 

Onboarding
Onboarding

gra wdrożeniowa dla nowo zatrudnionych

pracowników, pomaga zwiększyć

zaangażowanie i przełamać pierwsze lody

w nowej pracy

Ankiety
Ankiety

krótka ankieta zamknięta, której wyniki widoczne są natychmiast

 

 

Szkolenia
Szkolenia

lista bieżących szkoleń wraz z możliwością zapisania się na wybrane z nich

 

 

Struktura organizacyjna
Struktura organizacyjna

pozwala na podgląd komórek

organizacyjnych wewnątrz firmy,

uprawnień, odpowiedzialności

oraz zależności pomiędzy

poszczególnymi pracownikami

Treść statyczna
Treść statyczna

widget, który umożliwia ustawienia

dowolnej treści w formacie HTML